Strona główna

Program zajęć

Pierwszym krokiem w nauczaniu pływania jest adaptacja do środowiska wodnego. Dużo szybciej i przyjemniej oswajamy się z wodą poprzez zabawę.

Tak też wygląda pierwszy etap nauki, który obejmuje:

 • opanowanie samodzielnego poruszania się w wodzie
 • zanurzanie się pod wodę
 • leżenie na plecach i piersiach
 • poślizg na plecach i piersiach
 • elementarne skoki do wody
 • adaptacja do głębokiej wody.

Jeśli czynności te nie stanowią problemu, wówczas przystępujemy do nauki stylów pływackich, w kolejności:

 • styl grzbietowy
 • kraul na piersiach
 • styl klasyczny (żabka)
 • delfin
 • nauka startów i nawrotów do poszczególnych styli pływackich.

Jak wygląda początek?

Naukę pływania można rozpocząć już od piątego roku życia dziecka, a nawet wcześniej. Około 12 systematycznych przemyślanych jednostek zajęć w wodzie wystarczy, aby nauczyć się elementarnego pływania umożliwiającego przepłynięcie co najmniej 15 metrów. Rodzice sami mogą uczyć dzieci początków tego sportu, byle nauka odbywała się w wodzie o głębokości sięgającej dzieciom najwyżej do ramion i byle przestrzegali reguł w odniesieniu do przeprowadzania kąpieli w wodach otwartych. Ważne by pamiętać, że nauka powinna odbywać się w wodach strzeżonych, czystych, o temperaturze nie niższej jak 18°C. Niżej podane ogólne wskazówki pomogą wam w nauczaniu tej pożytecznej umiejętności.

Aby nauczyć się pływać, dziecko musi wykonać w wodzie kilka tysięcy powtórek ruchów ramion, nóg oraz ich koordynacji. Naturalnie w rozłożeniu na kilkanaście jednostek zajęć odbywanych codziennie, co drugi dzień. Zbyt długie przerwy w nauce nie są korzystne. Stosunkowo najwięcej trudności sprawia dziecku uchwycenie równowagi, kiedy ciało bezwładnie utrzymuje się samo na powierzchni wody.

Przy nauczaniu pływania elementarnego lepiej zrezygnować z przyborów pomocniczych. Jeżeli ktoś nauczył się utrzymywać na powierzchni wody przy pomocy pływaków, to aby nauczyć się samodzielnie pływać i tak musi rozpoczynać naukę niemal od początku. Najlepiej rozpocząć naukę pływania od prób utrzymania się na wodzie w pozycji na wznak. Po kilku zajęciach, kiedy dziecko opanuje choćby częściowo koordynację ruchów pływania na wznak, przechodzimy do nauki pływania na piersiach. Jest to o tyle trudniejsze, że w tej pozycji dziecko musi uporać się z trudnościami związanymi z oddychaniem, powinno więc już dość pewnie utrzymywać się na wodzie. Wiele czasu należy poświęcić na tak zwane "rozpływanie". Na tym etapie nauki dziecko jeszcze samo ustala tempo, jakie jest dla niego najodpowiedniejsze.

W miarę opanowywania pływania odległość opiekuna od dziecka w wodzie powinna się zwiększać, trzeba mu zostawiać coraz więcej swobody. Nauczanie pływania pozostawia w środkowym układzie nerwowym mniej lub bardziej trwałe ślady, które w miarę dalszej nauki są coraz wyraźniejsze. Dlatego też, kto raz posiadł sztukę pływania, zdobył ją na całe życie.