Strona główna

Bezpieczeństwo w wodzie

Nie należy pływać samotnie.

Jeżeli osoba czuje się zbyt zmęczona, wyziębiona lub rozgrzana nie powinna pływać.

Nie wolno skakać do płytkiej wody i wody o nieznanej głębokości. Corocznie prawie 1000 osób doznaje urazu kręgosłupa po skokach na głowę do zbyt płytkiej wody lub zbyt mętnej, aby zauważyć przeszkody.

Nie należy zatykać uszu korkami podczas nurkowania. Błona bębenkowa może zostać uszkodzona z powodu ciśnienia wzrastającego wraz z głębokością.

Do otwartych akwenów nie należy wbiegać i nurkować. Należy upewnić się, czy nie ma prądów podwodnych lub niebezpiecznej fauny wodnej.

Nie należy pływać bezpośrednio po jedzeniu. Nie powinno się żuć gumy, ani jeść podczas pływania, ponieważ łatwo się udławić.

Nie należy pływać po wypiciu alkoholu. Alkohol zwalnia reakcje i ruchy i obniża sprawność umysłową. Może także upośledzić umiejętność pływania i obniżyć termoregulację ciała.